Договір публічної оферти
на придбання інформаційних послуг

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір купівлі-продажу інформаційних послуг через інтернет-сайт: https://www.awakening.com.ua/.
Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Замовнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, умови повернення коштів, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті Інтернет-магазину: https://www.awakening.com.ua/ та поміщений у кошик, або вже придбаний Замовником у Виконавця дистанційним способом.
1.3. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень і є рівносильним двосторонньому письмовому Договору.
1.3. Інтернет-магазин – сайт Виконавця за адресою: https://www.awakening.com.ua/ створений для укладення договорів купівлі-продажу послуг на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Виконавцем описом послуг за допомогою мережі Інтернет.
1.4. Програма – цілісна сформована сукупність онлайн занять (вебінарів, тренінгів),електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.
1.5. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, що отримує інформацію від Виконавця, розміщує замовлення щодо купівлі послуг, які представлені на сайті Інтернет-магазину, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
1.6. Виконавець – ФОП АМЕЛЬЧЕНКОВ ІВАН СЕРГЕЕВИЧ, РНОКПП: 3223518415, зареєстроване місцезнаходження: Україна, 01021, Україна, м. Київ, вул. Мечникова 11, кв. 60.
1.7. Персональне посилання – персональна формалізована, у відповідності зі стандартами мережі інтернет, запис адреси сайту або його частини (веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Послуги в мережі Інтернет.
1.8. Право власності на веб-сайт https://www.awakening.com.ua/ належить Виконавцю.

2. Предмет Договору
2.1. Виконавець зобов’язується передати у власність Замовнику Послугу, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти Послугу на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Замовником умов Договору вважається дата заповнення Замовником форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
2.3. Для цілей цього Розділу, інформація про структуру Послуг, дату початку користування Послугами, та виконання обов’язків Замовника після погодження з цією публічною офертою, розміщується на офіційному сайті: : https://www.awakening.com.ua/.

3. Оформлення Замовлення та порядок надання послуг

3.1. Замовник самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину. Кількість послуг, які можуть бути придбані Замовником, необмежені. 
3.2. При відсутності можливості надати Послугу, адміністратор Виконавця зобов'язаний поставити Замовника до відома (за допомогою телефону, месенджеру: вайбер/телеграм, або за допомогою електронної пошти).
3.3. Виконавець має право відмовитися від передання послуги Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.4. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Замовник зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення:
3.4.1. прізвище, ім'я Замовника; 
3.4.2. контактний телефон;
3.4.3. адреса електронної пошти;
3.5. Найменування обраної Замовником послуги вказуються в кошику Замовника на сайті Інтернет-магазину.
3.6. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при замовлені Послуг в інтернет-магазині.
3.7. При оформленні замовлення через адміністратора Виконавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.
3.8. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через адміністратора. Після оформлення Замовлення через адміністратора дані про Покупця вносяться до бази даних Виконавця.
3.9. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
3.10. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Послуг), шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує наступне:
 а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання його замовлення. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.
3.11.Замовник здійснює оплату послуг обраним способом, та після здійснення оплати надсилає підтвердження оплати на електронну пошту Замовника: ivanamelchenkov@gmail.com або на месенджер Telegram за наступним номером телефону: +380632816678.
3.12. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на електронну адресу, вказану при заповненні заявки на участь в Програмі, направляється посилання.
3.13. У разі неотримання Замовником Персонального посилання, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: ivanamelchenkov@gmail.com, за номерами телефонів на сайті Виконавця або будь- яким іншим способом.
3.13. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.
3.15. Зобов'язання Замовника по оплаті послуги вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів на його рахунок.
3.16. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особового) кабінету, вебінарів і інших елементів Програми, а також всі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, і зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь- яке порушення безпеки Персонального (Особистого ) кабінету.
3.17. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
3.18. Розклад проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації хоча б одним із способів: оповіщення через Viber на зазначений Замовником контактний номер телефону, розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну пошту Замовника, і т.п.
3.19. Під час участі в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства.
3.20. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.
3.21. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Замовника до обраної програми в разі встановлення фактів передачі Замовником Персональної посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.
3.22. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

4. Порядок оплати та розрахунку
4.1 Ціни на послуги визначаються Виконавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на послуги та послуги вказані на сайті у гривнях.
4.2 Ціни на послуги можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці послугу, вартість якої оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.
4.3. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 50%/100% передоплати.
4.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на Інтернет-сайті.
4.5. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Замовник має право
5.1.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.
5.1.2. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.
5.1.3. Заходити на онлайн вебінар під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон ін.).
5.1.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.
5.2. Замовник зобов'язується:
5.2.2. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цією офертою.
5.2.3. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цією офертою. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації.
5.2.4. Підтримувати в справному технічному стані належні йому обладнання та канали зв'язку, що забезпечують доступ до Сайту, зокрема, але не виключно:
комп'ютер, ноутбук, смартфон, доступ до наданої Виконавцю електронної пошти Замовника, мобільний сервіс, месенджери, і т.д.  
5.2.5. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про розклад, дату, час, вартість та умови надання Послуг, яка надається йому через електронну пошту, телеграм, Персональний кабінет і т.д., розміщена на Інтернет-Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті, в електронній пошті відправлених на електронну пошту Замовника.
5.2.6. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, які супроводжують відповідну Послугу.
5.3. Замовнику забороняється:
5.3.1. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) он-лайн заняття (вебінару, тренінгу), проведеного в рамках надання Послуг по справжньої оферти.
5.3.2. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн заняття (вебінару, тренінгу), отримані в рамках цієї оферти.
5.3.3. Поширювати матеріали, отримані в рамках цієї оферти шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або переведення на інші мови.
5.3.4. Використовувати отриману в рамках даної оферти інформацію, матеріали в комерційних цілях.
5.3.5. Використовувати отриману від Виконавця інформацію з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.
5.3.6. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.
5.3.7. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, адміністраторів, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання послуг.
5.3.8. Передавати і / або надавати доступ до Послуги будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.
5.4. Виконавець має право:
5.4.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, з огляду на умови даної оферти, інших, підписаних з Замовником договорів і вимоги чинного законодавства України та умови Договору.
5.4.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.
5.4.3. Самостійно визначати / змінювати дати проведення он-лайн занять (вебінарів, тренінгів).
5.4.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн занятті (вебінарі, тренінгу) в рамках Програми, а також функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.
5.4.5. Під час проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) Програми здійснювати його фотографування, відео-, аудіозапис і використовувати їх на свій розсуд.Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті і в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи із зображенням і (або ) голосом Замовника.
5.4.6. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі тренерів.
5.4.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного уявлення інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.
5.4.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати про результат від отриманих Послуг, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.
5.4.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів в наступних випадках:
• надання Замовником недостовірної інформації;
• недотримання Замовником термінів і порядку оплати;
• порушення Замовником умов цієї оферти.
5.4.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.
5.4.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови даної публічної оферти шляхом розміщення нової редакції її на Сайті.
5.5. Виконавець зобов'язується:
5.5.1. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
5.5.2. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.
5.5.3. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.
5.5.4. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладах трансляцій) шляхом розміщення такої інформації відповідно до п.п. 3.19. даної оферти.

6. Відповідальність
6.1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику або третім особам внаслідок неналежного використання чи зберігання послуги, придбаної у Виконавця.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.
6.3. Виконавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
6.4. Виконавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця і / або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
6.5. У разі Виникнення спорів по питанням, передбачення цим Договором, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішенню їх шляхом переговорів.
6.6. У разі неможливості вирішенню спорів шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
6.7. У випадку, якщо до інтернет-магазину Виконавця буде застосовано ознаки пошкодження, або взламування сайту, чи інші ознаки неправомірних дій, винна сторона несе кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.


8. Конфіденційність і захист персональних даних.
8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
8.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.
8.4. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов'язаним з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.
8.5. Вся інформація, яка стала відома Замовнику в зв'язку з отриманням послуг від Виконавця по цій оферті (в тому числі паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця. Замовник зобов'язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

 

9. Право інтелектуальної власності Виконавця
9.1. Всі онлайн заняття (вебінари, тренінги) в формі виступів, лекцій, виступів; аудіо і відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цієї оферти (далі – Матеріали) є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.
9.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей, якщо інше не обумовлено спеціальним договором, окремо підписаним між Замовником і Виконавцем.
9.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.
9.4. У випадку порушення п.п 9.2-9.3 цього Договору, Замовник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі повної вартості оплачених Замовником Послуг.


10. Інші умови
10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується матеріальне право України.
10.2. Договір вступає в дію з моменту погодження Замовником з умовами оферти на веб-сайті Виконавця, та зарахування оплати за послугу, і діє протягом терміну, зазначеному у відповідній послузі, яка була обрана Замовником на веб-сайті: https://www.awakening.com.ua/
10.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому цим Договором оферти. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
10.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту даної оферти, прав і обов'язків кожної сторони, що випливають або пов'язані з виконанням оферти, суть термінів, що вживаються в ній, а також відповідність тексту оферти намірам і волі Сторін.
10.5. Якщо будь-яке положення (частина) оферти є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень оферти в цілому
10.6. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.
10.7. Внесення змін до цього Договору здійснюється в тому ж вигляді, якому він був укладений. Усі зміни є невід’ємними частинами цього Договору.11. Реквізити сторін *
ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП - АМЕЛЬЧЕНКОВ ІВАН СЕРГЕЕВИЧ
РНОКПП: 3223518415
Р/р № UA UA143052990000026003036701061
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 305299
Зареєстрована адреса: 01021, Україна, м. Київ, вул. Мечникова 11, кв. 60
Адреса електронної пошти:
ivanamelchenkov@gmail.com
тел: +380632816678

________________________І.С.Амельченков
(підпис)
ЗАМОВНИК: